ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเทพ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 22 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256293,12957,799----------150,928
2561---502189,9413895608831,6024,01575718,415
ยอดยกมาตั้งแต่ 24 พ.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2561   -169,343
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี