HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ตามโครงการ WAY OF LIFE สร้างความสุขในแบบวิถีชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศณษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑    15 ส.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกกระชาย หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะค่า   15 ส.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนางสำอาง จาบทอง หมู่ที่ 7   15 ส.ค. 2561 0
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.หลักด่าน   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561   15 ส.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยใหญ่   โครงการขยายเขตเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสัก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์    15 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยใหญ่   โครงการขยายเขตเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยใหญ่ใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   15 ส.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยใหญ่   ครงการขยายเขตเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านซำบอน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์    15 ส.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หินฮาว   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู บริเวณหน้าบ้านนายเปล่ง นำสา ม.4   15 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หินฮาว      15 ส.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หินฮาว      15 ส.ค. 2561 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 638