HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกล้วย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง)    22 มิ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะ   22 มิ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหาร สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกล้วย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)    22 มิ.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดสถานที่ในการจัดเตรียมสนามการแข่งขัน จำนวน ๔ ประเภทกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกล้วย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย)   22 มิ.ย. 2561 6
ประกาศสอบราคา ทต.ตาลเดี่ยว   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9   22 มิ.ย. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 596