หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชในคูคลองอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เนื่องในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ คูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้่าร่วมกิจกรรม เนื่องในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ คูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารว่าง เนื่องในโครงการจัดงานปฐมนิเทศเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเพื่อทำการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]

  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-640-9007