หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานภายในและภายนอกสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานด้านกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านเกาะลำโพง ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านแควป่าสัก ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านนาตะกรุด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านนาตะกรุด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านศรีเทพน้อย ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค/บริโภค) สำหรับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ(กลุ่มเสี่ยงสูง) เนื่องในโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้กักตัวในหมู่บ้านที่มีการระบาด) ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านนาตะกรุด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะแกลาด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-640-9007