หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านรักไทย ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บย 6908 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บษ 9098 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]



ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]



จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสระปรือ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]



จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแควป่าสัก ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]



จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านสระปรือ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]



ซื้อหนังสือเรียนเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็ก 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]



ซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค/บริโภค) สำหรับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ(กลุ่มเสี่ยงสูง) เนื่องในโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้กักตัวในหมู่บ้านที่มีการระบาด) ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-640-9007