หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
     

 
พช 0023.3/ว 53 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษษพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ม.ท.ศ.  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 52 การรายงานเเบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
พช0023.3/ว51 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว50 โครงการอบรมการจัดทำเเละการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 380 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำเเละการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 379 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 913
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-482-5640