หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
     

 
พช0023.3/ว414 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว3003 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว300 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 2976 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 2978 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว2939 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท.  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 764