หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นายจรูญ ตะกรุดแก้ว
ประธานสภา อบต.ศรีเทพ
 


นางมณีนุช บุญเขตร์
รองประธานสถา อบต.ศรีเทพ


จ.ส.อ.ธรรมนูญ เนียมหอม
เลขานุการสภา อบต.ศรีเทพ
 
 


นายวิษณุ ไทไทยเที่ยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 1


นายสุมิตร ตะกรุดโฉม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 2


นายจินดา บุญแจ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 3


นางสาคร จันทร์พิมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 4


นายชโยดม ภารฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 5


นางเสงี่ยม ไชยชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 7
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-2416