หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นายจรูญ ตะกรุดแก้ว
ประธานสภา อบต.ศรีเทพ
โทร : 087-315-5330
 


นางมณีนุช บุญเขตร์
รองประธานสถา อบต.ศรีเทพ
โทร : 098-752-8533


นางสาคร จันทร์พิมี
เลขานุการสภา อบต.ศรีเทพ
โทร : 087-116-3489
 
 


นายวิษณุ ไทไทยเที่ยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 1
โทร : 080-441-6536


นายสุมิตร ตะกรุดโฉม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 2
โทร : 086-794-6191


นายจินดา บุญแจ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 3
โทร : 063-237-0180


นายชโยดม ภารฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 5
โทร : 080-440-9536


นางเสงี่ยม ไชยชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 7
โทร : 089-958-2703


นางชิ้น จัดการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 8
โทร : 063-242-5264
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-2416