HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT   3 พ.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   3 พ.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.    12 มี.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Intergrity and Transparency Assessment (EIT)   12 พ.ย. 2561 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)   12 พ.ย. 2561 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561    31 ต.ค. 2561 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ    31 ต.ค. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน   31 ต.ค. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   31 ต.ค. 2561 61
  (1)     2      3