หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   25 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   24 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ   24 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561 - 2563)   24 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดการองค์ความรู้ KM Action Plan   24 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)   24 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   24 มิ.ย. 2562 10
   1     (2)     3      4      5