หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต.ศรีเทพ  28 มิ.ย. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  26 มิ.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  25 มิ.ย. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  24 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ  24 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561 - 2563)  24 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดการองค์ความรู้ KM Action Plan  24 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  24 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  24 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561  24 มิ.ย. 2562 27
  (1)     2      3      4   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-482-5640