หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต.ศรีเทพ   28 มิ.ย. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   25 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   24 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ   24 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561 - 2563)   24 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดการองค์ความรู้ KM Action Plan   24 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)   24 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   24 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561   24 มิ.ย. 2562 17
  (1)     2      3      4