หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ6เดือน)   4 มิ.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT   3 พ.ค. 2562 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   3 พ.ค. 2562 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.    12 มี.ค. 2562 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Intergrity and Transparency Assessment (EIT)   12 พ.ย. 2561 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)   12 พ.ย. 2561 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 2561 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561    31 ต.ค. 2561 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ    31 ต.ค. 2561 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน   31 ต.ค. 2561 67
   1     (2)     3      4   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-482-5640