หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.   12 มี.ค. 2562 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Intergrity and Transparency Assessment (EIT)  12 พ.ย. 2561 181
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)  12 พ.ย. 2561 256
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561  31 ต.ค. 2561 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 2561 146
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ   31 ต.ค. 2561 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน  31 ต.ค. 2561 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  31 ต.ค. 2561 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ  31 ต.ค. 2561 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   31 ต.ค. 2561 146
   1      2     (3)     4   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-482-5640