หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อ -จัดจ้าง เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561   28 มิ.ย. 2562 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อ -จัดจ้าง เดือนมกราคม - มีนาคม 2561   28 มิ.ย. 2562 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อ -จัดจ้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561   28 มิ.ย. 2562 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อ -จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561   28 มิ.ย. 2562 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา - ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 24
  (1)     2   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-482-5640