หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองแจง      15 มิ.ย. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.วังชมภู   ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 (นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภูแถลงนโยบาย)   15 มิ.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำร้อน   ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านผู้พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านคลองบง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์   15 มิ.ย. 2564 51
ข่าวกิจกรรม อบต.ช้างตะลูด   กองสวัสดิการสังคมนำคณะการศูนย์บริการผู้พิการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภูมทัศที่อยู่อาศัย   15 มิ.ย. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลต าบลบัววัฒนา บ้านนางทองม้วน เจกะโพธิ์ บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านไร่เหนือ จ านวน ๕ รายการ   15 มิ.ย. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลต าบลบัววัฒนา บ้านนายค าหมวด อ านาจ บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่เหนือ จ านวน ๒๕ รายการ   15 มิ.ย. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลต าบลบัววัฒนา บ้านนายเทียม กระฐินทอง บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่เหนือ จ านวน ๗ รายการ   15 มิ.ย. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลต าบลบัววัฒนา บ้านนายมะลิ แสนจ าลา บ้านเลขที่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่เหนือ จ านวน ๔ รายการ   15 มิ.ย. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลต าบลบัววัฒนา บ้านนายหวด ชาน้อย บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่เหนือ จ านวน ๗ รายการ   15 มิ.ย. 2564 0
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.หนองไขว่   คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานแต่ละส่วน   15 มิ.ย. 2564 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,641
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-640-9007