หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพว่าด้วยจรรยาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)