หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเทพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ้งินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ฑ.ศ. 2558 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 44  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
หลักเกณฑ์บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
(1)    2    
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-2416