หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 15.00 น. โดย คุณ สุภาวดี สอนสาย

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-640-9007