หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ


จ.อ.ชำเลือง ศรีวิไล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรเทพ
โทร : 086-192-2512
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


ส.อ.หญิงเถาวัลย์ บัวแก้ว
นักทรัพยากรบุคล


นายภูมิพลัง ต่ายจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


น.ส.สุนิสา ตะกรุดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสุภาวดี สอนสาย
นักประชาสัมพันธ์


นางวิภาวรรณ ถาปันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายณรงค์ งามกระบวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-2416