หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเทพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง นั้นมีจำนวนมาก ทำให้หม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าจากการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ ได้ทั้งหมดจึงไม่สามารถติดตั้งได้ทุกจุด ได้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีความต้องการได้
  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้ เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้กับหมู่บ้าน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้
 

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 3,683 หลังคาเรือน
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 502 จุด
 
 
         
โทรศัพท์

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 20 หมายเลข

จำนวนชุมสายโทรศัพท์ (จำนวน 1 ชุมสาย) จำนวน 250 เลขหมาย

หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 แห่ง ให้บริการเวลา 08.30–16.00 น. ในวันจันทร์–เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
 
 
 
การประปา องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ถ่ายโอนการดำเนินการกิจการประปาให้กับหมู่บ้าน ในพื้นที่บริหารเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ เรื่อง น้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่า เกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปา อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันยังไม่
  ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ สามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปา ให้หมู่บ้านได้ การแก้ปัญหาคือการพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้าง โรงสูบจ่ายสารเคมี และเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปี เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณ และความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
 

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 3,646 หลังคาเรือน

จำนวนประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง (ม.2,4,5,7,9,10,11,12,13)

ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 500 – 600 ลบ.ม./วัน

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
 
แม่น้ำป่าสัก
 
สระน้ำ (แหล่งน้ำผิวดิน)
 
 
         
การพาณิชย์

ธนาคาร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน 31 แห่ง

บริษัท จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มหยอดเหรียญ) จำนวน 4 แห่ง

ร้านค้าต่างๆ จำนวน 125 แห่ง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-2416